ŠKOLENÍ OBSLUHY VZV

02.04.2020

Školení řidičů motorových vozíků v rozsahu dle požadovaného oprávnění.Periodická školení a přezkoušení profesionálních řidičů.Školení u zákazníka při použití jeho vozíků.Rekvalifikace pracovníků.

Školení řidičů motorových vozíků (ŘMV) zajišťujeme pomocí certifikovaných profesionálů. 

Co potřebujete k vyřízení??

K základnímu školení ŘMV je potřeba vyplnit a obvodním lékařem potvdit formulář přihlášky do kurzu ŘMV. Tento formulář vám na vyžádání obratem zašleme.
S potvrzeným formulářem a fotografií o rozměrech 3 x 3,5 cm (klasická dokladová fotografie) se dostavíte k samotnému školení.

Pokud se jedná o opakované školení, potom tyto formality odpadají, jelikož tyto osoby již průkaz ŘMV mají.

Platnost průkazu je jeden rok a jeho platnost se prodlužuje o další rok opakovaným školením (ČSN 268805)

Průběh samotného školení ŘMV

Standardně kurz probíhá ve dvou fázích:

Teorie - trvá zhruba 2 dny, náplní je seznámení s platnými normami, nařízeními vlády, vyhláškami, je probrána bezpečnost, samotný provoz i konstrukce manipulační techniky - délka kurzu je individuální dle schopnosti absorbovat potřebné znalosti (ústní výklad, dataprojekce, instruktážní filmy)

Praxe - trvání až do zvládnutí předepsaných úkonů, náplní je praktické cvíčení jízdy s VZV, manipulace s břemenem

Následují závěrečné zkoušky (písemné testy, zkušební jízdy). Pokud absolvent uspěje, obdrží europrůkaz s celorepublikovou platností (platí i ve většině evropských zemí). Tento průkaz bude evidovaný u CEP Praha. V případě ztráty či poškození nebude problém s vystavením duplikátu.

Cena kurzu ŘMV

Cena kurzu je odvislá od počtu absolventů a od rozsahu školení (na jaké typy vozíků je požadováno oprávnění). Kontaktujte nás, cenu vám po obdržení potřebných informací sdělíme předem.

Školení u zákazníka nebo v našich prostorách

Školení probíhá buď v prostorách naší firmy nebo na provozovně objednatele dle dohody s objednatelem.

Kontakt:

Školení obsluhy VZV 

Nikol Růžičková  

736 799 992     n.ruzickova@externiservis.cz