Ceník služeb

SERVIS MANIPULAČNÍ TECHNIKY

hodinová sazba mechanika

440 Kč

SERVIS STAVEBNÍCH STROJŮ

hodinová sazba mechanika

480 Kč

DOPRAVNÉ

sazba za km při servisu

12 Kč

PERIODICKÁ ÚDRŽBA STAVEBNÍCH STROJŮ

sazba za motohodinu stroje (úkony dle předpisu výrobce)

40 Kč

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZÍKŮ

Základní kurz řidiče motorových vozíků

3300 Kč

OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ ŘMV

Roční periodické přezkoušení ŘMV

400 Kč

TECHNICKÁ KONTROLA VZV

Pravidelná roční kontrola

900 Kč

REVIZE LPG/CNG

Pravidelná roční kontrola 

900 Kč